Gegarandeerde boeking

Hoe werkt een gegarandeerde boeking?

Een gegarandeerde boeking is een boeking die niet kosteloos geannuleerd kan worden, ook niet ruim vooraf. Deze kan aangevraagd worden door cliënten wanneer een specifieke high end escort niet op beschikbaar staat. U vraagt dan aan de escort zijn/haar plannen voor u te wijzigen. Wij kunnen echter ook van een cliënt verlangen zich te committeren aan de boeking middels een gegarandeerde boeking. We leggen u hier uit hoe dit werkt.

Onze high end escorts zijn slechts part time beschikbaar

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zitten onze high end escorts niet de hele dag thuis, opgetut en klaar om te vertrekken, te wachten op boekingen. Kenmerkend voor een high end escort van Society Service is dat deze in het dagelijks leven toegewijd is aan een fulltime studie of baan. Daarnaast heeft de escort een druk privéleven, bestaande uit vrienden, familie, hobbies en diverse verplichtingen.

Onze escorts zijn slechts part time high end escort, als spannende aanvulling op voorgenoemde. Het gros van onze escorts accepteert maximaal 1 a 2 boekingen per week. De beperkte beschikbaarheid van de escorts heeft zowel voor- als nadelen. Een logisch nadeel is dat uw favoriete escort wellicht niet altijd beschikbaar is op het moment dat u het beste uitkomt, zeker wanneer uw aanvraag last minute ingediend wordt. Echter, een groot voordeel is dat onze high end escorts een boeking ook als speciaal ervaren en niet als een routineklus zoals bij professionele escorts het geval kan zijn. Het beperkte aantal boekingen en bijbehorende beschikbaarheid draagt dus enorm bij aan de intieme en oprechte connectie die u als cliënt zo waardeert.

Beschikbaarheid in het profiel van de high end escort

In het profiel van iedere escort kunt u de beschikbaarheid terugvinden. Deze wordt bijgehouden door de escort zelf. U kunt er vanuit gaan dat deze up to date is, zowel wij als de escorts gaan hier zeer zorgvuldig mee om. Al eerder legden we u uit hoe u deze beschikbaarheid dient te interpreteren. In de afgelopen jaren hebben wij diverse verbeteringen aangebracht, waardoor de ingevulde beschikbaarheid nog accurater is.

Ondanks dat we streven naar flexibiliteit en een ruime beschikbaarheid, hoort dit niet ten koste te gaat van de baan of studie van de escort. U zult zien dat de ene escort flexibeler is dan de ander. Een escort die als freelancer of zelfstandig ondernemer werkt, zal bijvoorbeeld makkelijker met de agenda kunnen schuiven om zich aan te passen aan een boeking aanvraag dan een escort die een fulltime dienstverband heeft waarbij aanwezigheid bij het bedrijf vereist is. Bij een escort die nog studeert varieert de mogelijkheid om zich aan te passen per studie fase. Tijdens het zelfstandig schrijven van een thesis zal aanpassen makkelijker zijn dan wanneer de escort nog colleges volgt.

Wanneer kunt u een gegarandeerde boeking aanvragen?

U kunt een aanvraag indienen voor een gegarandeerde boeking wanneer uw favoriete escort niet op beschikbaar staat voor een bepaalde datum en tijd. De escort in kwestie kan dan kijken of deze alsnog kan voldoen aan uw verzoek, bijvoorbeeld door vrij te vragen van werk. Omdat bij dergelijke aanvragen van de escort gevraagd wordt een boeking te prioriteren over andere verplichtingen, staat hier tegenover dat deze niet kosteloos geannuleerd kan worden, ook niet ruim vooraf. Voor wat, hoort wat immers.

Indien een gegarandeerde boeking aangevraagd kan worden, dan staat dit vermeld in het profiel van de escort bij de beschikbaarheid. Indien dit er niet staat dan is de escort echt niet beschikbaar wanneer de ingevulde beschikbaarheid dit aangeeft, ook niet voor een gegarandeerde aanvraag. Dit zal het geval zijn bij escorts die dusdanig flexibel zijn in het dagelijks leven dat zij reeds een zeer ruime beschikbaarheid hebben of bij escorts die andere verplichtingen niet kunnen en/of willen aanpassen. Indien een escort beschikbaar is voor een gegarandeerde boeking dan is beschikbaarheid niet gegarandeerd maar enkel in overleg met de escort.

Een aantal extra vereisten:

  • Een gegarandeerde boeking vereist altijd een aanbetaling via bank indien de cliënt in de afgelopen twee jaar niet bij ons heeft geboekt of een van de drie meest recente boekingen geannuleerd zijn.
  • Last minute aanvragen voor een gegarandeerde boeking zijn niet mogelijk. U dient uw verzoek minimaal 24 uur voor aanvang in te dienen.
  • Het verzoek voor een gegarandeerde boeking kan bij maximaal drie escorts per boeking aanvraag ingediend worden.
  • Het verzoek voor een gegarandeerde boeking kan worden gedaan voor een exacte datum, tijd, locatie en duur. Per cliënt kunnen maximaal drie verzoeken aan dezelfde escort worden aangeboden. Indien de escort niet beschikbaar is voor de gevraagde data, is de beschikbaarheid van de escort beperkt tot wat wordt weergegeven in de beschikbaarheidskalender van de escort.

Wanneer kunnen wij een gegarandeerde boeking vereisen?

Soms kan het plaatsen van een gegarandeerde boeking van onze kant een vereiste zijn. Wanneer de beschikbaarheid van een specifieke escort zeer beperkt is, kan een gegarandeerde boeking vereist zijn. Deze keuze wordt dan gemaakt omdat de escort niet het risico wil lopen in een drukke agenda tijd te reserveren voor een boeking die zonder gevolgen voor de cliënt kan worden geannuleerd. De beperkte beschikbaarheid is dan gereserveerd voor cliënten die heel zeker zijn van hun boeking en zich daaraan willen committeren.

Eenzelfde soort toezegging kan door onze escortservice van een bepaalde cliënt worden verlangd. Deze keuze wordt meestal gemaakt als we er niet van overtuigd zijn dat de cliënt een boeking serieus neemt. Daar zijn tal van mogelijke redenen voor, maar meestal hebben ze te maken met frequente annuleringen en wijzigingen in boekingen.

Scroll naar top