Sekswerk en politieke partijen

Sekswerk en politieke partijen

Hoe staan Nederlandse politieke partijen tegenover sekswerk?

Op 17 maart 2021 kan er in Nederland weer gestemd worden voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De Tweede Kamer der Staten-Generaal, vaak kortweg de Tweede Kamer genoemd, vormt samen met de Eerste Kamer de Nederlandse Staten-Generaal, de landelijke volksvertegenwoordiging voor Nederland. De Tweede Kamer is te vergelijken met het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, het Lagerhuis in het Verenigd Koninkrijk, de Kamer van volksvertegenwoordigers (federaal) in België, de Nationale Vergadering in Frankrijk en de Bondsdag in Duitsland. Dit leek ons het aangewezen moment om eens op een rijtje te zetten hoe diverse politieke partijen in Nederland tegenover sekswerk staan.

Politieke partijen GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 laten zich op vrij pragmatische wijze uit over sekswerk. Volgends deze partijen is sekswerk gewoon werk en moeten sekswerkers in alle vrijheid voor hun beroep kunnen kiezen. De partijen zetten zich vooral in voor gelijke rechten voor sekswerkers en tegen verdere criminalisering en stigmatisering van de sector.

VVD, PVV en SP willen verder reguleren

Ondanks dat SP beschouwd wordt als een linkse politieke partij hebben zij ingestemd met opheffing van het bordeelverbod, waardoor prostitutie is gelegaliseerd. SP is een voorstander van de invoering van een vergunningstelsel om het zicht en de controle op de sector verder te vergroten. Het bestrijden van misstanden zoals mensenhandel en het verbeteren van de sociale positie van de sekswerker staan voorop. VVD en PVV delen de mening van SP en zijn voorstander van het verder (landelijk) reguleren van sekswerk en het verhogen van de minimum leeftijd naar 21 jaar. Een verbod op sekswerk zal misstanden niet bestrijden. Illegale activiteiten, waaronder gedwongen prostitutie moet opgespoord en bestraft worden maar verder is sekswerk een legaal beroep waar de overheid geen grote rol in hoeft te spelen.

PvdA wil misstanden bestrijden

In het verleden heeft PvdA zich regelmatig negatief uitgelaten over sekswerk, dat zou verboden moeten worden. Toch lijkt dit enigszins genuanceerd te zijn. De uitingen van PvdA over sekswerk zijn vooral gericht op het vinden van een manier waarop misstanden, waaronder illegale prostitutie, bestreden worden.

Christen Unie is voorstander van het 'Nordic model'

Volgends de Christen Unie is sekswerk een vorm van moderne slavernij die veel slachtoffers maakt. Christen Unie is tegen prostitutie en kiest voor een beleid dat volgens hen zo min mogelijk slachtoffers maakt. Dit zou het 'Nordic model' oftewel Zweedse model zijn waarbij gebruik maken van de diensten van een sekswerker strafbaar wordt, het aanbieden niet. De motivatie hiervoor is dat door de vraag naar sekswerk strafbaar te stellen deze ook zou afnemen. Een sekswerker wordt door de Christen Unie per definitie gezien als een slachtoffer.

CDA en SGP willen prostitutie verbieden

CDA en SGP zijn voorstander van een zoveel mogelijk tegengaan van prostitutie en de instelling en handhaving van een verbod op betaalde seksuele diensten. Sekswerk zou niet meer van deze tijd zijn en gebruik maken van de diensten van een sekswerker moet strafbaar worden omdat in deze branche teveel sprake zou zijn van misstanden.

Leest u graag meer over hoe de situatie in 2016 was? Dan kunt u deze literatuurstudie van Atria raadplegen.