Escort in het nieuws


Escorts in de media


Society Service werd een hele tijd geleden benaderd door Regioplan Beleidsonderzoek. Dat bureau was bezig met een onderzoek naar de sociale positie van (legale) sekswerkers. Wij gaan graag in op dergelijke verzoeken omdat zo’n onderzoek u objectief informeert over de ‘relaxindustrie’. Een flink aantal van onze high class escorts nam op eigen initiatief contact op met Regioplan. In 2015 publiceerde Regioplan de bevindingen. Het rapport heeft nauwelijks media-aandacht gekregen. Opvallend, want we lezen in de media toch vaak over prostitutie. Die publicaties gaan dan meestal over twee uitersten; aan de ene kant de prostituee die tot haar werk wordt gedwongen en aan de andere kant de glamourwereld van de high class escorts.

Deze twee groepen vertegenwoordigen slechts een klein gedeelte van de sekswerkers in Nederland. Naar schatting werkt minder dan twee procent van de sekswerkers als high class escort en ligt het percentage gedwongen prostituees in Nederland rond de zeven à tien procent. Er zijn zeker twintigduizend vrouwen (én mannen) in de prostitutie werkzaam die niet in één van deze twee categorieën vallen, maar er wordt bijna nooit iets gepubliceerd over déze dames en heren. Dit probleem is eerder aangekaart door Marieke de Ridder (Soa Aids Nederland), en gepubliceerd in Binnenlands Bestuur en overgenomen door Elsevier.

Er zijn meer sekswerkers dan alleen high class escorts


Het onderzoek van Regioplan is het meest uitgebreide dat er is over deze branche in Nederland. We verbaasden ons zeer over hoe journaliste Renate van der Zee zich erover uitliet in NRC Handelsblad. Ze beschouwde het onderzoek onder meer als ‘dubieus’ en ‘totaal niet representatief’. De journaliste heeft zich naar onze mening blindgestaard op de genoemde zeven à tien procent ‘gedwongen prostituées’. Maar zoals gezegd: er zijn veel meer sekswerkers dan alleen high class escorts en gedwongen prostituees. Ook Regioplan had er een mening over.

Prostitutie is gewoon een vak


Society Service wil natuurlijk graag aandacht van de pers. Wij grijpen elke gelegenheid aan om te verkondigen dat wij prostitutie een normaal onderdeel van onze samenleving vinden. Maar dat de meeste publicaties zo eenzijdig de gedwongen prostitutie belichten stigmatiseert de vele sekswerkers die gewoon met plezier hun werk doen. Het draagt bij aan de vooroordelen waarmee zij te maken krijgen, en het sociale isolement waarin zij terechtkomen. Het is de reden waarom vele dames en heren die met seks hun geld verdienen niet willen meewerken aan onderzoeken zoals dit van Regioplan en hun werk geheim houden voor hun omgeving.

De media laten u geloven dat sekswerk iets is waarvoor men zich moet schamen. Publicisten als Renate van der Zee, Karina Schaapman en Jojanneke van den Berge zeggen zich te bekommeren om het welzijn van prostituées. Maar in de praktijk zorgen zij er juist voor dat het stigma op sekswerkers in stand blijft. Het stigma op sekswerk is ontstaan door niet-sekswerkers; het is tijd dit eens te doorbreken met verhalen van en over de alledaagse sekswerker. Ook seks is een echt vak. Het zijn gewoon normale mensen die, net als u en ik, voor een baan hebben gekozen die zij leuk vinden en de rekeningen betaalt.